Điểm thưởng dành cho kieudung2121

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.
  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.